M. BOZZI, L. PERREGRINI, K. WU, P. ARCIONI, M. Bozzi, L. Perregrini, K. Wu, P. Arcioni. Current and Future Research Trends in Substrate Integrated Waveguide Technology. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 201-209 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57099
Uložit do Citace PRO