LAKKUNDI, V. a M. KRATZIG. Wireless Sensor Networks: VAN-Project Perspectives. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 215-222 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57101
Uložit do Citace PRO