HORAK, J. a Zbyněk RAIDA. Influence of EBG Structures on the Far-Field Pattern of Patch Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 223-229 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57102
Uložit do Citace PRO