PROCHASKA, J. a R. VARGIC. Using Digital Filtration for Hurst Parameter Estimation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 238-241 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57104
Uložit do Citace PRO