JORDANOVA, L. T. a J. I. NENKOV. Distribution of Video-on-Demand Service over Cable Television Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 242-247 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57105
Uložit do Citace PRO