AFTANAS, Michal a Milos DRUTAROVSKY. Imaging of the Building Contours with Through the Wall UWB Radar System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(3), 258-264 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57107

Uložit do Citace PRO