MA, M., C. WANG a S. DU. Low Voltage Current Mode Switched-Current-Mirror Mixer. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(3), 295-299 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57111
Uložit do Citace PRO