PROCHAZKA, Miroslav. Reader’s Comment on: Application of the Global Optimization Approaches to Planar Near-Field Antenna Phaseless Measurements. 18. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 330-331. ISSN 1210-2512. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/57116

Uložit do Citace PRO