BEST, Steven R. The Quality Factor of the Folded Cylindrical Helix. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 343-347 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57118

Uložit do Citace PRO