POLIVKA, Milan a David VRBA. Shielded Micro-Coplanar CRLH TL Zeroth-Order Resonator Antenna: Critical Performance Evaluation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 368-372 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57122

Uložit do Citace PRO