SUFYAR, S. a C. DELAVEAUD. A Miniaturization Technique of a Compact Omnidirectional Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 373-380 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57123
Uložit do Citace PRO