SUFYAR, Sarah a Christophe DELAVEAUD. A Miniaturization Technique of a Compact Omnidirectional Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 373-380 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57123

Uložit do Citace PRO