SERRANO, R., S. CAPDEVILA, A. AGUASCA, J. ROMEU a L. JOFRE. Multiport Multiband Decoupling Optimization for Miniature Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 431-437 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57132
Uložit do Citace PRO