KARLSSON, Kristian a Jan CARLSSON. Circuit Based Optimization of Radiation Characteristics of Single and Multi-Port Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 438-444 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57133

Uložit do Citace PRO