FOGED, L. J. a A. SCANNAVINI. Efficient Testing of Wireless Devices from 800 MHz to 18 GHz. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 460-466 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57136

Uložit do Citace PRO