YANG, H., X. SUN a G. SUN. A High-Capacity Image Data Hiding Scheme Using Adaptive LSB Substitution. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 509-516 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57143
Uložit do Citace PRO