FERDINANDOV, E., K. DIMITROV, A. DANDAROV a I. BAKALSKI. A General Model of the Atmospheric Scattering in the Wavelength Interval 300 - 1100nm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 517-521 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57144

Uložit do Citace PRO