LIU, B., C. WANG, M. MA a S. GUO. An Ultra-Low-Voltage and Ultra-Low-Power 2.4 GHz LNA Design. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 527-531 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57146
Uložit do Citace PRO