YU, Fei a Chunhua WANG. A CPW-Fed Novel Planar Ultra-Wideband Antenna with a Band-Notch Characteristic. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 551-555 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57150

Uložit do Citace PRO