RICNY, V. Maximum Available Accuracy of FM-CW Radars. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 556-560 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57151
Uložit do Citace PRO