SVIHLIK, J. Modeling of Scientific Images Using GMM. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 579-586 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57154
Uložit do Citace PRO