DOLECEK, Radovan, Jaroslav NOVAK a Ondrej CERNY. Traction Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Control with Flux Weakening. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 601-605 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57156

Uložit do Citace PRO