NOVAK, J., R. DOLECEK a O. CERNY. EMC Specific Problems of Frequency Converters Used at Interlocking Device. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 606-610 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57157
Uložit do Citace PRO