BURITA, L. Multilateral Interoperability Programme. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 627-630 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57160
Uložit do Citace PRO