MALINKA, Kamil, Petr HANACEK a Dan CVRCEK. Analyses of Real Email Traffic Properties. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 644-650 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57163

Uložit do Citace PRO