NOUZA, J. a J. SILOVSKY. Fast Keyword Spotting in Telephone Speech. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 665-670 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57165
Uložit do Citace PRO