GREZL, F. a J. CERNOCKY. Audio Surveillance through Known Event Classification. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 671-675 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57166
Uložit do Citace PRO