ULOVEC, K. Recognition of OFDM Modulation Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(1), 50-55 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57178
Uložit do Citace PRO