MAITY, S. P. a S. MAITY. Wavelet Based Hilbert Transform with Digital Design and Application to QCM-SS Watermarking. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(1), 64-72 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57180

Uložit do Citace PRO