CAMINITA, F., A. CUCINI a S. MACI. Fast Analysis of Stop-Band FSS Integrated with Phased Array Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(2), 26-31 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57187
Uložit do Citace PRO