SISUL, G., B. MODLIC a M. CVITKOVIC. Simple and Low-Cost Realization of RDS Encoder. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(2), 88-92 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57198
Uložit do Citace PRO