SVIHLIK, J. a P. PATA. Elimination of Thermally Generated Charge in Charged Coupled Devices Using Bayesian Estimator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(2), 119-124 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57203
Uložit do Citace PRO