ONDRA, Václav. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5721. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Daniel Dušek.
Uložit do Citace PRO