PIDANIC, J., D. CERMAK a V. SCHEJBAL. Gain Estimation of Doubly Curved Reflector Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(3), 38-41 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57211
Uložit do Citace PRO