HAZDRA, P. a P. HAMOUZ. On the Modal Superposition Lying under the MoM Matrix Equations. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(3), 42-46 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57212

Uložit do Citace PRO