URBAN, R. a S. ZVANOVEC. Dispersion and Pulse Interferences Investigation for UWB Signal Propagation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(3), 60-65 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57215
Uložit do Citace PRO