SUTORY, T. a Zdeněk KOLKA. Characterization of Nonlinear Integrated Capacitors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 9-14 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57227

Uložit do Citace PRO