DOLIVKA, Lukas a Jiri HOSPODKA. Ways to Optimize Analogue Switched Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 48-54 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57231

Uložit do Citace PRO