BONEFACIC, D., B. RAPINAC a J. BARTOLIC. Slotted PIFA for Mobile Communication Devices. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 13-18 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57242

Uložit do Citace PRO