VIDAL, B. M. a Zbyněk RAIDA. Synthesizing Sierpinski Antenna by Genetic Algorithm and Swarm Optimization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 25-29 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57244
Uložit do Citace PRO