BARONAK, Ivan a Peter KVACKAJ. A New CAC Method Using Queuing Theory. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 62-74 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57251

Uložit do Citace PRO