ADAM, Mathieu, Florence ROSSANT, Frederic AMIEL, Beata MIKOVIKOVA a Thomas EA. Eyelid Localization for Iris Identification. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 82-85 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57253

Uložit do Citace PRO