BLASINSKY, H., F. AMIEL, T. EA, F. ROSSANT a B. MIKOVICOVA. Implementation and Evaluation of Power Consumption of an Iris Pre-processing Algorithm on Modern FPGA. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 108-112 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57257

Uložit do Citace PRO