BARTUSEK, Karel, Pavel FIALA a Jan MIKULKA. Numerical Modeling of Magnetic Field Deformation as Related to Susceptibility Measured with an MR System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 113-118 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57258

Uložit do Citace PRO