DOLECEK, R. a K. HLAVA. Transient Effects at Power-Supply System of the Czech Railways from EMC Viewpoint. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(1), 40-44 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57275

Uložit do Citace PRO