ORAVEC, Milos a Jarmila PAVLOVICOVA. Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(1), 51-57 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57277

Uložit do Citace PRO