MOJZES, M. a J. POLEC. A Three-Level Hierarchical Encoder Using Shape Independent Transform. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(2), 67-70 [cit. 2020-10-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57291
Uložit do Citace PRO