PROKES, A. Influence of Temperature Variation on Optical Receiver Sensitivity and its Compensation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 13-18 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57295
Uložit do Citace PRO