OTEVREL, V. a Zbyněk RAIDA. Mean-Adaptive Real-Coding Genetic Algorithm and its Applications to Electromagnetic Optimization (Part Two). Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 30-36 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57297
Uložit do Citace PRO