MAJUREC, Ninoslav a Davor BONEFACIC. Analysis and Implementation of Polarization Schemes for Polarimetric Radar Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 54-61 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57301

Uložit do Citace PRO