MAJUREC, N. a D. BONEFACIC. Analysis and Implementation of Polarization Schemes for Polarimetric Radar Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 54-61 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57301
Uložit do Citace PRO