BONEFACIC, D., J. JANCULA a N. MAJUREC. Model of a Monopulse Radar Tracking System for Student Laboratory. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 62-67 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57302
Uložit do Citace PRO